Prihlásiť sa

k svojmu účtu

Váš nákupný košík

Nákupný košík je prázdny.
Košík
Povinnosti spätného odberu a zhodnocovania odpadov z obalov - naša firma má uzavretú Zmluvu o združenom plnení s autorizovanou obalovou spoločnosťou EKO-KOM, a.s. pod číslom EK-F06023282, www.ekokom.cz

V súlade so znením zákona číslo 542/2020 Zb., o výrobkoch s ukončenou životnosťou:

- je naša firma účastníkom kolektívneho systému ELTMA. Spätný odber použitých pneumatík je zabezpečený prostredníctvom miest spätného odberu prevádzkovaných kolektívnym systémom ELTMA, zoznam miest spätného odberu pneumatík je dostupný na www.eltma.cz.

Povinnosti k odpadovému elektrozariadeniu plní naša spoločnosť prostredníctvom kolektívneho systému prevádzkovaného spoločnosťou ASEKOL a.s., informácie o zbernej sieti kolektívneho systému ASEKOL sú k dispozícii na

U účtovaných pneumatík je súčasťou predajnej ceny recyklačný príspevok vo výške 3,73 Kč na 1kg predanej pneumatiky.
arrow1 arrow1