Prihlásiť sa

k svojmu účtu

Váš nákupný košík

Nákupný košík je prázdny.
Košík
V súlade so znením zákona číslo 542/2020 Zb., o výrobkoch s ukončenou životnosťou:

- je naša firma účastníkom kolektívneho systému ELTMA. Spätný odber použitých pneumatík je zabezpečený prostredníctvom miest spätného odberu prevádzkovaných kolektívnym systémom ELTMA, zoznam miest spätného odberu pneumatík je dostupný na www.eltma.sk, recycleme.eco
U účtovaných pneumatík je súčasťou predajnej ceny recyklačný príspevok vo výške 0,234 € bez DPH na 1kg predanej pneumatiky
Povinnosti k odpadovému elektrozariadeniu plní naša spoločnosť prostredníctvom kolektívneho systému prevádzkovaného spoločnosťou ASEKOL SK s.r.o., evidenčné číslo osvedčenia: EEZ-230028/BAT-230025/PAC-230034, informácie o zbernej sieti kolektívneho systému ASEKOL sú k dispozícii na https://www.asekol.sk/zberne-miesta/

arrow1 arrow1